Květen 2008

Kanalizační výstava IFAT 2008 - fotogalerie

12. května 2008 v 10:17 | Kanál |  Čištění kanalizace
Prohlédněte si fotografie z kanalizační výstavy IFAT 2008 konané v Mnichově.
Na této výstavě je k vidění velké množství techniky na čištění kanalizace. Nepřeberné množství čistících vozů, strojů na mechanické čištění odpadů, technologie čistíren odpadních vod, a mnoho dalšího.

Čistící a sací vozy:

čištění kanalizace

Druhy mříží uličních dešťových vpustí

5. května 2008 v 11:09 | Kanál |  Čištění kanalizace
Uliční dešťové vpusti, někdy také nazývané jako gule (gula) slouží k odvodnění komunikací při deštích a k zachycení pevných částic v záchytných koších. Vodu pak odvádějí buď do dešťové kanalizace, jednotné kanalizace, nebo rovnou do vodoteče.
V České republice se nejčastěji používají 3 typy mříží uličních vpustí:
  • typ "Pražský normál" - asi nejstarší typ používaný převážně v Praze.
Do těchto vpustí patří koše stejného typu s háčkami pro zachycení na těleso vpusti.
Mříž Pažský normál
Koš Pražský normál